Serrallach (SEC – Serrallach Estudis Complementaris)

Serrallach (SEC – Serrallach Estudis Complementaris)
Descripció

Centre especialitzat en malalties de les vies urinàries i andrologia

Especialitats / Serveis
Centre
Metges del centre

Dr. Marc Serrallach Orejas

Reserva cita

Horari de visites

Dimarts i dijous, de 16.00 a 20.00 h. i hores a convenir

Contacte
Tel:
Mail:
Assegurances mèdiques acceptades
Privat, Mútues