Dr. Josep Manuel Llanas Moliner

Dr. Josep Manuel Llanas Moliner
Bio

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Promoció 1975-1981.

Especialista en Rehabilitació per concurs oposició M.I.R. des del 1983. Resident a l’Hospital Clínic de Barcelona del 1983 al 1987. Metge intern del Servei d’Electromiografia de l’Hospital Clínic de Barcelona (1987-89)

Especialitats / Serveis

Centre

Gemedic

Carrer Mare de Déu de la Salut, 78 1r E 08024 Barcelona

Reservar cita

Horari de visites

Servei de Rehabilitació: Dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 h. Electromiografia: Dilluns a divendres, visites concertades

Contacte
Tel:
Mail:
Web:
Assegurances mèdiques acceptades
Mútues