servicio: Extracció i presa de mostra per a anàlisis clíniques