servicio: Biòpsia prostàtica per fusió

Dr. Marc Serrallach Orejas

Doctor en Urologia. Metge adjunt del Servei d’Uro…